Bestuur

Meer dan een groep zangers en zangeressen..

Ons koor is geen op zichzelf staande organisatie, maar onderdeel van de Dow-Personeelsvereniging en hanteert daarmee haar statuten en richtlijnen, zoals dat bij iedere rechtspersoon het geval is. Wij hebben dan ook een democratisch gekozen bestuur, dat de belangen van de koorleden als vereniging, zo goed en nauwgezet mogelijk behartigt, regelmatig vergadert en via ledenvergaderingen plannen, initiatieven, activiteiten, problemen en wensen communiceert. Met de Dow-personeelsvereniging  onderhoudt ons bestuur uitstekende contacten. Op de eerste plaats waar het gaat om het gebruik van diverse faciliteiten.
Voorzitter
Fien Alberti

Secretaris
Marjo van Egmond
dowsingers@gmail.com

Penningmeester
Nel Pijcke

Algemene bestuursleden
Anastassiya Krutko
Lionel Kay