Historie

Sinds 1986..

Ruim 30 jaar geleden, in 1987, hing er op de publicatieborden in de gebouwen van DOW in Terneuzen een oproep aan eenieder die interesse had in koorzang, om zich aan te melden.Er lag een plan om dat binnen de PV te realiseren.

De initiatiefnemers Johan en Lia Vanhijfte uit Hulst zouden in het toenmalige PV-gebouw aan de Aert van Nesstraat één en ander uitleggen en nader toelichten. Op die eerste bijeenkomst waren verrassend veel belangstellenden afgekomen en men kon meteen al een koor oprichten. Want daar was het om begonnen. De meest geschikte repetitieavond werd de donderdagavond.

Ook werd uiteraard gesproken over wie de dirigent zou moeten worden. De naam van Adri Oosterling werd genoemd.Die was toen nog leraar Engels aan het Zeldenrustcollege. Hij heeft, om ons op weg te helpen, een paar repetitieavonden met ons gewerkt. Het eerste lied dat wij instudeerden, was “The Rose” van Bette Midler.

Omdat Adri zelf ook al aan een carrière van liedjesschrijver/zanger/verteller bezig was, kon hij het dirigeren bij ons helaas niet langer doen. Hij werd na lang zoeken opgevolgd door Ad Meeusen, die het koor lang heeft gediend. Ons eerste officiële optreden was in “de Boerderij” tijdens een Nieuwjaarsconcert van “de DOWblazers”. Het eerste Kerstconcert, in 1993, was eveneens in de Boerderij. Het eerste grote concert vond in 1995 plaats, samen met een gastkoor uit Brielle, waar de oprichters, Johan en Lia lid van waren geweest.

In de loop van de tijd liep het aantal leden geleidelijk aan wat terug en Ad stopte bij ons.

In oktober 2007 is er een doorstart gemaakt met een nieuwe dirigente. Het werd Marie-Louise Ceulemans, een Belgische operazangeres. Met haar hebben we opnieuw leren zingen, zij had de gave om een kraai te laten zingen werd wel beweerd! Helaas hebben wij maar een goed jaar van haar kunnen genieten. Zij verongelukte net na onze eerste kerstuitvoering in de Emaus kerk in Terneuzen.

Vanaf begin januari 2008 heeft op tijdelijke basis Staf Soulimans ons toen spontaan uit de nood geholpen. We konden in ieder geval weer zingen. Dat tijdelijke heeft nog lang geduurd, Bijna drie jaar!

Uiteindelijk hebben wij onze huidige dirigent, Bram De Waele, die enkelen van ons vaag kenden van EnCORe, zijn eigen koor, bereid gevonden voor ons koor te gaan staan. We hebben weer een schitterend repertoire en ook Bram weet echt alles te halen uit onze af-en-toe wat schorre kelen!