Het koor

Gemengd koor op niveau, maar altijd plezierig.

“The Dow Singers” tijdens “Koren zonder Kaf”-2016 in “De Halle”te Axel 

 

“The Dow Singers” (momenteel 25 leden) is een gemengd koor op niveau. Dat mag zeker zo gezegd worden. Vooral dankzij de inspirerende leiding van dirigent Bram De Waele, opgeleid aan het Conservatorium te Gent, is de kwaliteit in de loop der jaren aanzienlijk verbeterd. Het koor kan zich op elk podium presenteren en doet dat ook. Dit jaar staat in het teken van het 30-jarig jubileum. Het jubileumconcert met als intermezzo een gastoptreden van het One Man Accordeon Octet staat gepland op zondag 12 november in het PV-gebouw.

Het repertoire is veelzijdig en gericht op een breed publiek. De focus ligt duidelijk bij diversiteit en sfeer. Klassieke en populaire nummers in verschillende genres en talen, maar ook medleys van oud-Hollandse meezingers. Heel plezierig voor een ouder publiek, dat deze liedjes herkent en graag meezingt. En niet op de laatste plaats is er het bijzondere accent, dat de dirigent, met zijn humorvolle entertainment, aan een uitvoering weet toe te voegen. Veel positieve punten kortom waarom het koor steeds vaker voor een optreden wordt gevraagd. Voor diverse gelegenheden en op uiteenlopende locaties.

De plezierige onderlinge verhoudingen, gecombineerd met de gezamenlijke intentie om te blijven werken aan kwaliteitsverbetering, komen tot uiting in zangprestaties die in wijde kring worden gewaardeerd.

“The Dow Singers” zijn op de eerste plaats onderdeel van de Dow Personeelsvereniging, maar laten hun gezicht ook heel graag buiten het personeelsgebouw zien.

Leden van het koor zijn medewerkers, gepensioneerden (incl. hun gezinsleden) van Dow, BPSC en TRINSEO. In zeer beperkte mate en na toestemming van het PV-bestuur worden gastleden toegelaten.  Wilt u meer weten over het koor, of hebt u belangstelling om lid te worden, mail dan naar: dowsingers@gmail.com